Utjecaj društvenih mreža na interakciju među djecom

Iako su se društvene mreže razvile kao jedan od oblika medijske pismenosti, potreba za njima danas je jako velika. Pomažu li nam u komunikaciji ili nas doista razdvajaju, prezentiraju li nam realni ili imaginarni svijet? Kakav je doista njihov utjecaj na djecu tzv. „net generaciju“ i što nam kažu najnoviji rezultati istraživanja – pogledajte u prilogu!


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: humanisticke