Debata: Influenceri: Više štete ili koristi

Koliko su nam danas važne komunikacijske vještine za uspješan život? Debata će nam na primjeru influencera pokazati zašto je važno razvijati verbalnu komunikaciju, kritički promišljati, argumentirati svoje stavove, razvijati se i proširivati svoje vidike! Kroz argumente „pro et contra“ učenici su potaknuli „moždanu oluju“, kritički promišljali, argumentirali i branili svoje stavove.


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: humanisticke