Alkoholizam u razdoblju mladenaštva

Je li u razdoblju mladenaštva alkoholizam najveći problem s kojim se mladi danas suočavaju? Zašto je u nekim zemljama konzumacija alkohola još uvijek prihvatljiv model ponašanja? Moramo li raditi na edukaciji mladih i njihovih roditelja? Što pokazuju najnoviji rezultati istraživanja? Kakve su navike konzumacije alkohola?


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: humanisticke