Paradoks

Podjela paradoksa, objašnjenje popularnih paradoksa te kako utječu na nas.


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: mathcs