Sociološka analiza ravnopravnosti spolova

Je li današnje društvo ravnopravno ili je u pitanju diskriminacija žena u odnosu na muškarce? Jesu li žene još uvijek podčinjene muškarcu ili ne? - pogledajte što nam kažu rezultati socioloških istraživanja.


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: humanisticke