Svjetleća hrana

Eksperiment kojim se dokazuje fluorescencija dodavanjem vitamina B kompleksa u hranu


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: kemija