Supermoć sinestezija

Tema mojeg izlaganja je fenomen stapanja dva ili više osjeta-sinestezija. U prezentaciji objašnjavam sinesteziju na neuropsihološkoj bazi i iznosim rezultate svog istraživačkog rada s temom primjene sinestezije u svrhu poboljšanja kognitivnih sposobnosti učenika. Jedan od glavnih ciljeva rada je upoznati javnost sa sinestezijom i njezinim aspektima koji uvelike nalikuju supermoćima o kojima svi maštamo.


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: biomed