Obiteljsko nasilje kao društveni problem

Tema izlaganja je obiteljsko nasilje koje nije samo osoban ili obiteljski problem, već je i društveni problem sa dalekosežnim posljedicama. Što trebamo učiniti da bi smo spriječili nasilje jer razdoblje djetinjstva nije za svu djecu jednako? Jesu li rezultati istraživanja poražavajući?


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: humanisticke