Video zapis ovog nastupa je uklonjen jer sadrži pozadinsku glazbu koja je zaštićena autorskim pravima. Za više informacija, obratite se Organizaciji natjecanja

Spavanje

U našem video uratku govorimo što se događa s našim tijelom dok spavamo, ali i razlozima zašto je važno spavati.


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: biomed