Dirichleov princip

Objašnjenje Dirichleovog principa, pojašnjenje na primjerima


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: mathcs