Kako se jedna od najopasnijih bakterija na svijetu može iskoristiti u svrhu ljepote

Dijalog na temu bakterije Clostridium botulinum


Podaci rada

Mentori rada:

Godina prijave: 2019 · Oznaka kategorije: biomed