Kratkotrajno pamćenje

Referencirani zvučni zapis dostupan je na https://drive.google.com/file/d/1Lo1bglALd5IvoxZyQILC1DCbZXnURhhw/view?usp=sharing

Ovaj rad istražuje utjecaj različitih faktora na kapacitet i trajanje kratkotrajnog pamćenja. Promatrani parametri su vrijeme, spol, stres i vrsta osjetilnog podražaja.


Podaci rada
  • Dora Špoler, Gimnazija Požega

Mentori rada:

  • Magdalena Srdarević

Godina prijave: 2020 · Oznaka kategorije: originalresearch · PDF rada