Superlopta

Učenice demonstriraju prijenos energije sudarom elastičnih loptica na satu tjelesne i zdravstvene kulture.


Podaci rada
  • Katarina Galinec, Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
  • Karla Kralj, Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku

Mentori rada:

  • Mirela Macelaru

Godina prijave: 2021 · Oznaka kategorije: fizika