Prevencija moždanog udara kod žena.

Kako bismo preventivno djelovali na pojavu moždanog udara kod žena te na vrijeme prepoznali čimbenike rizika, od velike je važnosti provoditi edukativna predavanja, radionice, akcije i kampanje u školama od najranije dobi.


Podaci rada
  • Nadia Valentić, Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentori rada:

  • Sanda Horvatović

Godina prijave: 2021 · Oznaka kategorije: biomed