Sijeda kosa

Zanimalo je nas je zašto kosa postane sijeda pa smo krenule istraživati. Temu smo odlučile predstaviti kroz dvije komponente. Prva uključuje dvije učenice koje ne znaju zašto nastaje sijeda kosa te donose svoje uglavnom pogrešne zaključke. Ona se isprepliće sa dijelovima gdje učenicama njihove dvojnice objašnjavaju nastnak sijede kose te ih ispravljaju u netočnim zaključcima u vidu informativnog videa.


Podaci rada
  • Lucija Filep, Srednja škola Novska
  • Petra Vidaković, Srednjaškola Novska

Mentori rada:

  • Ivana Došlović Pezić
  • Ivana Došlović Pezić

Godina prijave: 2021 · Oznaka kategorije: kemija