Metodologija znanstvenog istraživanja u ornitologiji

Postupak eliminacije nebitnih parametara i dolazak do rezultata kroz postavljanje znanstvenog pitanja i hipoteze, proučavanja literature i očitavanja eksperimenata na temu korelacije pojedinih pera sa sposobnošću i učestalošću leta ptica


Podaci rada
  • Nataniel Buđanovac, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

Mentori rada:

  • Aleksandar Meštrić

Godina prijave: 2021 · Oznaka kategorije: biomed