Depresija

Dijalog između psihoterapeuta i osobe oboljele od depresije.


Podaci rada
  • Klara Ćosić, Srednja škola Tina Ujevića, Kutina
  • Hana Ivanković, Srednja škola Tina Ujevića, Kutina

Mentori rada:

  • Mateo Smetko

Godina prijave: 2023 · Oznaka kategorije: biomed