Učestalost konzumacije energetskih napitaka kod srednjoškolaca

Sažetak: Energetski napitci su bezalkoholni napitci za koje se vjeruje da smanjuju ili sprječavaju umor, poboljšavaju fizičku i kognitivnu izvedbu. Posljednjih godina primijećena je svakodnevna i redovita konzumacija energetskih napitaka kod djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi konzumiraju li i u kojem postotku srednjoškolci energetske napitke, koliko često te iz kojih razloga. Dodatni cilj bio je utvrditi imaju li srednjoškolci dovoljno znanja i razumiju li koje su štetne posljedice pretjerane i svakodnevne konzumacije energetskih napitaka za njihovo zdravlje. Uzorak je obuhvatio ukupno 201 ispitanika (134 ili 67% ž, 67 ili 33% m) srednje škole iz Slavonije. Rezultati su pokazali da 28% srednjoškolaca konzumira energetske napitke, najčešće 1-2 puta tjedno, vikendom te da znaju i razumiju posljedice konzumacije energetskih napitaka za zdravlje kao i koji su njihovi glavni sastojci. Bilo bi dobro razviti preventivne i obrazovne programe kojima će se djeca i mladi dodatno informirati o štetnosti konzumacije energetskih napitaka, provoditi programe od ranog djetinjstva, djecu i mlade više uključiti u različite sportsko-rekreacijske aktivnosti te time smanjiti vrijeme provedeno za ekranima i povećati razinu tjelesne aktivnosti.


Podaci rada
  • Lea Ivanović, Gimnazija Antuna Gustava Matoša Đakovo
  • Karlo Kedveš, Gimnazija Antuna Gustava Matoša Đakovo

Mentori rada:

  • Mirela Šunda

Godina prijave: 2023 · Oznaka kategorije: originalresearch · PDF rada